Fundamentul teologic creștin (scurt rezumat)

Fundamentul teologic creștin al consilierii creștine pe care o propunem se bazează pe trei versete:

  1. Am discutat deja despre Proverbe 23:7căci aşa cum gândeşte în sine, aşa şi este el” și am observat legătura dintre gânduri, emoții și acțiuni. Alte două versete definitorii pentru o terapie cognitiv-comportamentală (inclusiv CBT) sunt evidențiate în:
  2. Romani 12:2:Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” și
  3. 2 Corinteni 10:5:Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”

Dumnezeu este foarte clar când ne îndrumă spre a avea grijă de mințile noastre. Dacă mintea noastră nu este lipsită de adevărul fundamental biblic, atunci vom avea dificultăți majore, dăm teren minciunilor și erorilor de gândire și implicit de comportament. Isus ne spune că Satan este tatăl minciunii (Ioan 8:44), iar dacă există teren de lucru pentru decepție, atunci mintea omului este unul din cele mai mari locuri de dezvoltare a minciunilor, a decepției și a proceselor cognitive satanice de deteriorare a unei minți inițial sănătoase.

Conexiunea directă dintre credințele/ convingerile noastre este foarte frumos ilustrată în Iacov 2:14: „Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască?”.

Ideea de audit creștin personal, adică compararea constantă cu standardul biblic în domeniul gândirii, emoțiilor, convingerilor, credințelor, acțiunilor, comportamentelor este în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu și putem să observăm acest lucru în Evrei 4:12: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.”. Dumnezeu ne judecă după acel standard plăcut Lui pe care îl găsim în Scriptură. Având acest standard vom putea să identificăm problemele și să le abordăm.

Mai multe detalii asupra acestui proces fundamental se vor explica în timpul consilierii.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s