Rezultatele Consilierii Creștine Multidisciplinare

 Datorită confidențialității nu putem da exemple individuale, dar per ansamblu rezultatele serviciului de Consiliere Creștină Multidisciplinară sunt foarte bune pentru cei care cooperează și sunt complianți cu metodologia prezentată. Considerăm că acest lucru se datorează în primul rând prioritizări lui Dumnezeu în modelul terapeutic și în al doilea rând în accesarea servicilor medicale după caz. Am avut oameni consiliați care și-au schimbat preconcepțiile și viziunile greșite despre medici, psihiatrie și după ce au accesat ajutorul medical și au rezolvat partea biologică a modelului bio-psiho-socio-spiritual și au continuat să lucreze cu noi, au avut cu ajutorul lui Dumnezeu parte de rezultate foarte bune. Desigur, acest lucru se obține prin cooperarea omului cu metodologia Consilierii Creștine Multidisciplinare. Pe de altă parte, cei care nu au cooperat cu acest model și cu consilierii nu au avut parte de rezultatele așteptate.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s